IV Puszczańska Nocna Droga Krzyżowa

IV Puszczańska Nocna Droga Krzyżowa

Piątek, 23 marca 2018 r.

 

          Jezus będzie konał aż do skończenia świata;

nie wolno nam spać przez ten czas."

Blaise Pascal

 

          To już tradycja! Po raz czwarty wyruszyliśmy na nocną, 23-kilometrową Drogę Krzyżową z naszego kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus przez Puszczę Białowieską do kościoła św. Klary (klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji) w Hajnówce.

          Na Mszy Świętej o godz. 16 odprawionej przez ks. proboszcza Bogdana Popławskiego w intencji Ojczyzny białowieski kościół licznie zgromadził wiernych z naszej i sąsiednich parafii, a po Mszy 120 osób wyruszyło w drogę.

          Prowadziły nas od stacji do stacji piękne, głębokie rozważania (wybrane i przygotowane przez ks. Bogdana), zakorzenione w tekstach biblijnych i kończące się modlitwami za każdego z nas, naszych bliskich, cały świat. Prowadził nas krzyż i płonące pochodnie niesione przez młodzież z Technikum Leśnego w Białowieży, pieśni pasyjne, ale także sprzyjająca, sucha pogoda. W wioskach puszczańskich Pogorzelcach, Teremiskach, Budach prowadziły nas znicze zapalone przez mieszkańców wzdłuż drogi i ustrojone, rozświetlone przydrożne krzyże.

          W tym roku 100-lecia niepodległości zatrzymaliśmy się w dwóch miejscach szczególnie ważnych dla historii Polski i historii naszej białowieskiej parafii. Pierwszym był Park Pałacowy, miejsce, gdzie od końca 16. do końca 18. wieku istniały kolejne dwory myśliwskie polskich królów (od Zygmunta III Wazy do Stanisława Augusta Poniatowskiego) i gdzie w ciągu 200 lat  wielokrotnie sprawowane były Msze Święte przez kapelanów królewskich. Wśród wybitnych ludzi zasłużonych dla Kościoła bywali tutaj m.in bp Adam Naruszewicz i poeta Franciszek Karpiński. Tu zaczęła się organizować nasza parafia: w latach 1923-1934 w byłym Pałacu Carskim istniała kaplica katolicka; w niedziele i święta Msze Święte sprawowali w niej kapłani przywożeni z Narewki i Hajnówki.

          Drugim było uroczysko Stara Białowieża historycznie pierwsze miejsce na terenie naszej parafii i całej Puszczy Białowieskiej, gdzie sprawowane były Msze Święte przez kapelanów królewskich w dworze myśliwskim Jagiellonów i Stefana Batorego od początku 15. do końca 16. wieku. Tutaj bywali m.in. św. Kazimierz królewicz, męczennik za wiarę ks. Marcin Laterna SJ, Sługa Boży ks. Piotr Skarga.

          Do kościoła Sióstr Klarysek dotarliśmy po północy. Zakończyliśmy szczęśliwie naszą Drogę Krzyżową i mamy nadzieję, że to doświadczenie na długo pozwoli nam jak usłyszeliśmy w ostatnich modlitwach "widzieć promyki, które zwiastują nowe niebo i nową ziemię, już rozpoczęte w Tobie Jezu Ukrzyżowany i Zmartwychwstały. Amen!"   

          Do organizacji i sprawnego przebiegu IV Puszczańskiej Nocnej Drogi Krzyżowej przyczyniło się wiele osób i organizacji: pan Jan Bagiński z Hajnówki, Policja, Nadleśnictwa Białowieża i Hajnówka, Straż Leśna, Białowieski Park Narodowy, pan Jerzy Kuczko (właściciel Zajazdu Myśliwskiego w Budach) i Urząd Gminy Białowieża. Wszystkim z całego serca dziękujemy!

(bj)

 


 

 
Pamięć Sybiru

Pamięć Sybiru

           W dniu 9 lutego (piątek) nasza parafia i zaproszeni goście uczcili 78. rocznicę pierwszej wywózki w głąb Rosji podczas sowieckiej okupacji ziem wschodniej Polski. Miała ona miejsce w nocy 10 lutego 1940 roku i objęła głównie leśników (pracowników służb leśnych) i ich rodziny. Z Białowieży w 23 wagonach towarowych wywieziono wówczas na Syberię blisko 1500 osób. Tym samym uczciliśmy także pamięć, ofiarę i cierpienia wszystkich Sybiraków, których objęły deportacje w latach 1940-1941 i 1944.

           Uroczystości rocznicowe nasza parafia zorganizowała we współpracy z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Technikum Leśnym w Białowieży i Białowieskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa Puszczy. Mszy Świętej w intencji Ojczyzny − aby ofiara Sybiraków i pamięć o nich budowały niepodległą Polskę −  przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. W koncelebrze uczestniczyli m.in. księża: Jacek Dubicki CM, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Szereszewie (Białoruś), Józef Poskrobko, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża w Hajnówce, Adam Szot, kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezji Białostockiej. Wspólnie z nami modlił się ks. Waldemar Piotrowski, wikariusz prawosławnej parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży.

           Homilię wygłosił ks. dr Adam Szot z Białegostoku, naświetlając historyczny przebieg deportacji obywateli polskich na Syberię w latach II wojny światowej. Podczas Mszy śpiewał Chór Leśników Puszczy Białowieskiej pod kierunkiem pani Pauliny Skiepko.

           Wśród gości liczni byli pracownicy nadleśnictw Puszczy Białowieskiej i okolicy, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, władz gminy Białowieża, miasta i powiatu Hajnówka, przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, białowieskich instytucji, nauczyciele białowieskich szkół, uczniowie Technikum Leśnego i mieszkańcy Białowieży.

           W przedsionku kościoła uczestnicy ceremonii mogli zapoznać się z przygotowaną przez organizatorów wystawą pt. "Pod sowieckim jarzmem 1939-1941. − W tajgach Syberii i stepach Kazachstanu". Wystawa będzie eksponowana do sierpnia br.

           Po Mszy Świętej goście przeszli do auli Internatu Technikum Leśnego, gdzie uczniowie TL (przygotowani przez polonistkę, panią Martę Wołoncewicz) i Chór Leśników Puszczy Białowieskiej zaprezentowali wzruszający program artystyczny, oparty na autentycznych wspomnieniach Sybiraków z regionu Puszczy Białowieskiej. Następnie zaprezentowano dwa wykłady: pan Bogusław Kosel, pracownik Muzeum Pamięci Sybiru, przedstawił wykład pt. "Deportacja leśników Puszczy Białowieskiej", a pan dr hab. Sławomir Bakier, prof. Politechniki Białostockiej, Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce, podzielił się refleksjami na temat "Znaczenie dziedzictwa Sybiru dla kształtowania przyszłości". Spotkanie zakończył poczęstunek (kawa i ciasta) w gościnnej szkole leśnej. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Annie Kulbackiej za współudział Technikum Leśnego oraz Jej osobiste zaangażowanie  w organizację uroczystości.

(bj)

Zdjęcia: Andrzej Jaganow

 


 

 
Wspomnienie o Alinie Janowskiej

Alina Janowska-Zabłocka (1923-2017), wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, była córką Stanisława Janowskiego ostatniego dyrektora Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach koło Słonima (dziś na Białorusi). Okres jej pobytu w Żyrowicach (1937-1939), atmosfera panująca w doskonale zarządzanej, kresowej szkole, w której dbano o wysoki poziom nauczania i patriotyczne wychowanie,  związał ją na długie lata z absolwentami i nauczycielami szkoły po II wojnie światowej. Po  założeniu Żyrowickiej Rodziny stała się jej aktywnym członkiem, zachęcającym innych do odtwarzania list pracowników, absolwentów i napisania wspomnień o szkole, co pozwoliło na powstanie  3 tomów „Pamiątkowej księgi Żyrowiaków”.

W latach 1984, 1991 i 1997 Alina Janowska uczestniczyła w zjazdach Żyrowiaków w Technikum Leśnym w Białowieży. W 1982 roku Żyrowiacy poprosili, aby przyjąć ich w poczet parafian białowieskiej parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Każdy ich zjazd miał w programie Mszę świętą w naszym kościele, który ukochali, bowiem tworzył on namiastkę ich dawnego szkolnego kościoła Podwyższenia Krzyża w Żyrowicach.

W 1984 roku byli mieszkańcy Słonima i ziemi Słonimskiej uroczyście przekazali do białowieskiego kościoła ufundowaną przez siebie kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Żyrowickiej. Podczas Mszy świętej w intencji przybyłych członków Rodziny Żyrowickiej pani Alina Janowska-Zabłocka, stojąc na stopniach ołtarza, ze wzruszeniem zaśpiewała słynną niegdyś „Pieśń o Najświętszej Pannie Żyrowickiej” i odmówiła „Modlitwę nabożną do Najświętszej Matki Żyrowickiej”. Własnoręcznie spisane teksty przekazała ówczesnemu proboszczowi, ks. Franciszkowi Wiatrowi.

W 1991 roku odbyło się uroczyste przekazanie Technikum Leśnemu w Białowieży sztandaru szkolnego Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach, odnalezionego po 50 latach na Białorusi między innymi dzięki pani Alinie Janowskiej-Zabłockiej. Sztandar – wykonany według projektu wybitnej graficzki Ireny Dybowskiej jest arcydziełem sztuki hafciarskiej. Jest on przechowywany w białowieskim kościele, ale bierze udział w ważnych uroczystościach z życia szkoły.

Pani Alina Janowska-Zabłocka z Rodziną Żyrowicką przed wejściem do białowieskiego kościoła. Rok 1991, uroczystość przekazania odnalezionego sztandaru Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach.

W 1997 roku Alina Janowska-Zabłocka była jedną z osób przekazujących do białowieskiego kościoła kopię obrazu Matki Boskiej Kozielskiej (płaskorzeźba), która w 1983 roku została wykonana ze składek Koła Miłośników Ziemi Słonimskiej. Podczas Mszy św. dokonano poświęcenia obrazu, a także urny z ziemią z Grobów Katyńskich, którą przekazano do naszego kościoła dla uczczenia pamięci kolegów ofiarodawców oficerów wojska Polskiego pomordowanych przez NKWD w Katyniu w 1940 roku.

Alina Janowska-Zabłocka kontaktowała się z młodzieżą Technikum Leśnego i białowieską parafią również w późniejszych latach. Ostatnie spotkanie miało miejsce w 2003 roku. W Warszawie w dniu 20 listopada 2017 r., podczas pogrzebu w kościele pw. św. Stanisława Kostki i na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, śp. Alinę Janowską-Zabłocką żegnali także przedstawiciele nauczycieli i uczniów Technikum Leśnego w Białowieży i jej ukochany żyrowicki sztandar...  

Anna Kulbacka

Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży


 

 
Różaniec do Granic w ostępach Puszczy Białowieskiej

Różaniec do Granic w ostępach Puszczy Białowieskiej

Podziękowania

 

W imieniu własnym, moich parafian i gości składam serdeczne podziękowania:

  • Panu Nadleśniczemu Dariuszowi Skirko i pracownikom Nadleśnictwa Białowieża,
  • Pani Dyrektor Olimpii Pabian i pracownikom Białowieskiego Parku Narodowego,
  • Dyrektorom Technikum Leśnego Panu Mariuszowi Tokajukowi i Pani Annie Kulbackiej, wszystkim zaangażowanym pracownikom i uczniom tej szkoły,
  • Panu Komendantowi, płk. Markowi Bielawskiemu, i jego podwładnym z Placówki Straży Granicznej w Białowieży,
  • Panu nadkom. Tomaszowi Haraburdzie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Hajnówce oraz policjantom z Posterunku Policji w Białowieży.

Państwa bezinteresowna pomoc i życzliwość pomogły nam w sprawnym zorganizowaniu Różańca do Granic w naszej parafii i przyjęciu tak wielkiej liczby pielgrzymów.

Ks. Bogdan Popławski

Proboszcz

 

Relacja ze wspólnej modlitwy


Białowieski kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus był jednym z ponad 300 kościołów stacyjnych w Polsce, które zapraszały do wspólnej modlitwy. Przez internetowe strony Różańca do Granic przyjazd do Białowieży zadeklarowały 904 osoby! Przybyło jak szacujemy około 800 pielgrzymów, a dodatkowych kilkudziesięciu pielgrzymów indywidualnych skierowaliśmy do sąsiedniej parafii w Narewce pw. św. Jana Chrzciciela.

Do Białowieży przybyły cztery grupy autokarowe z Warszawy (3 z parafii św. Łukasza Ewangelisty oraz Pielgrzymka Maryjna), dwie z Klembowa, po jednej z Mińska Mazowieckiego, Radzymina, Milanówka, Hodyszewa, duża grupa z Białegostoku i wielu pielgrzymów indywidualnych. Ci ostatni zazwyczaj przyjechali samochodami osobowymi, ale były także rodziny na rowerach. Pielgrzymom towarzyszyło sześciu kapłanów i diakon.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Bogdan Popławski, proboszcz białowieski, a homilię wygłosił ks. Jacek Zakrzewski SAC z Hodyszewa. Po Mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu i odmówieniu Litanii Loretańskiej, pielgrzymi udali się do auli pobliskiego Technikum Leśnego na herbatę i krótki odpoczynek.

Podczas przerwy ustał deszcz, padający od rana, i wyszło słońce. Przy dobrej pogodzie, o godz. 13.30, pielgrzymi zostali przez naszych przewodników oraz wolontariuszy (uczniów Technikum Leśnego) rozwiezieni do siedmiu miejsc modlitwy w ostępach Puszczy Białowieskiej (pokazanych na mapie):

 

(1) wiata turystyczna Sacówka (1 km od granicy z Białorusią);

(2) wiata turystyczna w dolinie rzeki Narewki (0,5 km od granicy);

(3) Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" (0,5 km od granicy);

(4) droga Kamieniecka (przy pasie granicznym);

(5) krzyż upamiętniający obóz powstańców 1864 roku przy Trybie Pacowskim (2 km od granicy);

(6) Uroczysko Przewłoka w dolinie rzeki Leśnej (1 km od granicy);

(7) Uroczysko Filipówka przy Starej Białowieży (9,5 km od granicy).

 

Ósmym miejscem był białowieski kościół, gdzie na modlitwę różańcową pozostały osoby starsze.

Różaniec święty cztery części odmówione w intencji Polski i świata, o pokój i nawrócenie, za rodziny, za wszystkich cierpiących, a także w osobistych intencjach pielgrzymów trwał ponad dwie godziny, przy pięknej pogodzie, w kilku miejscach także przy rozpalonych ogniskach, przygotowanych przez leśników.

Do kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Narewce przybyli pielgrzymi indywidualni z Warszawy, Ciechanowa, Piaseczna, Sokołowa Podlaskiego, Nysy i Wrocławia. Po Mszy świętej i krótkim odpoczynku przy herbacie, pielgrzymi pojechali do dwóch miejsc modlitwy przy granicy: do Uroczyska Czoło w północnej części Białowieskiego Parku Narodowego i nad zbiornik wodny Siemianówka. Trzecia grupa odmawiała Różaniec w narewkowskim kościele.

Przyjazd tak wielkiej liczby pielgrzymów i ich żarliwa modlitwa były dla nas wielką łaską. Nasz Różaniec do Granic objął łącznie aż 40 kilometrów granicy państwowej przecinającej ostępy leśne Puszczy Białowieskiej! Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy do nas przybyli. Niech Was Pan błogosławi i strzeże, a Matka Boża osłania płaszczem swej nieustannej opieki.

 

Prośba do pielgrzymów

Kochani Pielgrzymi! Prosimy o podzielenie się z nami zdjęciami z wydarzenia w Białowieży. Będziemy Państwu wdzięczni za przysłanie zdjęć na adres mailowy parafii: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dziękujemy!

Galeria zdjęć: 

 

 
Pielgrzymka do Fatimy

         W dniach od 25 czerwca do 2 lipca grupa naszych parafian (8 osób) z księdzem proboszczem Bogdanem Popławskim uczestniczyła w pielgrzymce do Fatimy wspólnie z grupą parafian i ks. Andrzejem Kołpakiem, proboszczem parafii pw. św. Ojca Pio z Białegostoku. Rok 2017 − stulecie objawień fatimskich − jest szczególną okazją, aby odkrywać orędzie Matki Bożej dla świata przekazane trojgu pastuszkom.

            Trzy dni spędzone w Fatimie były modlitewnym zanurzeniem się w atmosferę tego miejsca. Niezapomniane przeżycia pozostawiły w nas msze święte, wieczorne Procesje Różańcowe ze świecami wychodzące spod Kaplicy Objawień, bazylika Matki Bożej Różańcowej, w której znajdują się groby świętych Pastuszków (Franciszka i Hiacynty) oraz Sługi Bożej Łucji, Droga Krzyżowa przez oliwne gaje i dawne pastwiska z Aljustrel do Valinhos i zwiedzanie domów rodzinnych Pastuszków. Odwiedziliśmy także Karmel w Coimbrze, w którym przez wiele lat żyła i w którym zmarła Siostra Łucja. Dumą napawał nas fakt, że wśród tysięcy pielgrzymów z całego świata najliczniejsi wydawali się Polacy!

            Pamiętaliśmy w modlitwach i odprawianych w Fatimie mszach świętych o bardzo licznych intencjach zebranych od naszych parafian − wszyscy oni byli z nami duchowo obecni.

            Podczas pielgrzymki odwiedziliśmy kilka innych sanktuariów Portugalii, poczynając od Narodowego Sanktuarium Chrystusa Króla w Almadzie, poprzez kościół św. Antoniego Padewskiego w Lizbonie (w miejscu urodzenia Świętego), dawny klasztor cystersów w Alcobaça, Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Santarem, a także przepiękne Sanktuarium Dobrego Jezusa z Góry niedaleko Bragi. Pojechaliśmy na jeden dzień do Hiszpanii, aby nawiedzić Santiago de Compostela z grobem św. Jakuba Apostoła.

            Był także czas na zwiedzanie starej części Lizbony − dzielnicy Belem ze słynną Wieżą Belem i pomnikiem Odkrywców, na degustację win i wycieczkę statkiem rzecznym w mieście Porto, spacery na plażach nad Atlantykiem...

            Radosna, pełna życzliwości atmosfera w naszej grupie pielgrzymów, opieka duchowa kapłanów − ks. Andrzeja i ks. Bogdana, miła i kompetentna obsługa przewodnicka  pani Pauliny, piękno i spokój Portugalii, a nade wszystko niezwykły urok Świętych Miejsc, które odwiedzaliśmy − wszystko to sprawiło, że pielgrzymka była wielkim przeżyciem duchowym.

(bj)


 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 7